Atbalsts putnkopības un cūkkopības nozarei profilaktiskajiem pasākumiem

LPA valde biedriem piedāvā izmantot pieredzējuša konsultanta pakalpojumus biodrošības projekta pretendenta saimniecības/idejas atbilstības izvērtēšanai, kā arī projekta iesnieguma sagatavošanai. Sazināties lpa@majputni.lv

 

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2022.gada 17. februāra līdz 2022.gada 17. martam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības un cūkkopības nozarei. Šī ir vienpadsmitā projektu pieņemšanas kārta, kopējais publiskais finansējums ir 197 560 eiro.

Atbalstam var pieteikties tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji – mazie un vidējie uzņēmumi, kas vismaz vienu gadu realizē produkciju tirgū, ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus vai ne vairāk kā 2000 cūkas.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir viens gadsno lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un pieteikšanās nosacījumi ir publicēti dienesta mājaslapā: Atbalsta veidi → Projekti un investīcijas – Atbalsta pasākumi.
Projektu pieteikumus var iesniegt LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Avots LAD tīmekļa vietne: https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-putnkopibas-un-cukkopibas-nozarei-profilaktiskajiem-pasakumiem-1217

lpa_admins