Asociācijas mērķi un vērtības

Asociācija ir izveidota, lai tā kļūtu par taisnīguma un ilgstspējīgas attīstības lokomotīvi putnkopības nozarē. Asociācijai jākļūst par patiesi demokrātisku struktūru ar pārstāvību visos Latvijas reģionos, visiem asociācijas biedriem dalībai tajā būs jārezultējas acīmredzamos ieguvumos. Ilgs darbs priekšā, bet mēs uzskatām, ka, savlaicīgi nodefinējot pareizās vērtības un vīziju, mērķu sasniegšana būs likumsakarīgs darbības rezultāts.

Informācijas apmaiņa

Informēt esošos un topošos putnkopjus par nozares aktivitātēm – semināriem, izstādēm, konferencēm u.c. Latvijā un ārpus tās, organizēt šāda veida aktivitātes, kā arī rīkot pieredzes apmaiņas braucienus ārpus Latvijas robežām.

Lasīt vairāk…

Likumdošana

Veicināt likumu un tiesību normu ievērošanu nozares dalībnieku vidū, informēt biedrus par izmaiņām nozari regulējošos normatīvajos aktos un, sadarbībā ar Valsts pārvaldes institūcijām, sniegt skaidrojumu biedriem par to ieviešanu praksē.

Lasīt vairāk…

Putnkopības attīstība

Veicināt mājputnu ieviešanu piemājas saimniecībās, iedrošināt jaunus putnkopojus pievērsties šai nozarei, veicināt šķirņu izkopšanu, saglabāšanu un šķirņu tīrības nodrošināšanas vadlīniju ievērošanu, dalīties ar pieredzi un informāciju.

Lasīt vairāk…

Patērētāju uzticība

Nodrošināt tiltu starp putnkopjiem un gala patērētājiem; pirmajiem, sniedzot atbalstu produkcijas realizēšanā, bet otrajiem – iespēju iegādāties zināmas un pārbaudītas izcelsmes, kvalitatīvus putnkopības produktus no asociācijas biedriem.

Lasīt vairāk…