No 1. aprīļa Latvijā pastiprinātas biodrošības prasības – mājputnus nedrīkstēs laist ārā

Valdība otrdien, 29. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, paredzot pastiprinātus biodrošības pasākumus mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs, kā arī dzīvnieku patversmēs un savvaļas putnu rehabilitācijas centros no šā gada 1. aprīļa.

Lai mazinātu risku pārnest slimību no savvaļas putniem uz mājputniem, no 1. aprīļa aizliegtas šādas darbības:
• mājputnu un nebrīvē turētu putnu izlaišana virszemes ūdenstilpēs, kurās nevar nodrošināt noteiktās prasības,
• mājputnu barošanai un dzirdināšanai izmantot virszemes ūdenstilpēs iegūtu ūdeni, kā arī nebrīvē turētus putnus izlaist medību resursu atjaunošanai,
• slimus un ievainotus savvaļas ūdensputnus ievietot dzīvnieku patversmēs vai savvaļas putnu rehabilitācijas centros, kuros nevar nodrošināt noteiktās prasības.

Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam šajā periodā jāievēro arī, ka:
• darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, jānodrošina darba vai maiņas apģērbs un apavi,
• mājputni un nebrīvē turēti putni jātur, jābaro un jādzirdina slēgtās telpās vai jābaro un jādzirdina vietā, ko sedz ūdensnecaurlaidīgs jumts, sānus norobežojot ar tīkliem, sietu, žogu vai citiem piemērotiem līdzekļiem, lai novērstu savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Ja novietnē tur skrējējputnus (Ratites), kas ir nošķirti no pārējā ganāmpulka, ir pieļaujams šīs vietas nenorobežot no augšas,
• mākslīgi izveidotās ūdenstilpnes jānorobežo ar līdzekļiem, kas nepieļauj savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un tās jāizmanto tikai mājputnu vajadzībām.

Augsti patogēnās putnu gripas paaugstināta riska laikā ievietojot slimus vai ievainotus savvaļas ūdensputnus dzīvnieku patversmēs vai rehabilitācijas centros, šīm iestādēm vismaz 21 dienu no putnu ievietošanas jānodrošina šo putnu turēšana izolācijā no pārējiem patversmē vai rehabilitācijas centrā esošiem putniem, kā arī atsevišķa kopšana un barošana ar atsevišķa inventāra un instrumentu palīdzību.

Tieši biodrošība kā pasākumu kopums var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un samazināt infekcijas slimību izplatīšanos uz cilvēku un apkārtējo vidi.

________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv
Informācija pārpublicēta ar Zemkopības Ministrijas atļauju.

lpa_admins