Latvijas Putnkopības asociācijas mērķi un uzdevumi

Asociācija ir izveidota, lai tā kļūtu par taisnīguma un ilgtspējīgas attīstības lokomotīvi putnkopības nozarē. Asociācijai jākļūst par patiesi demokrātisku struktūru ar pārstāvību visos Latvijas reģionos, visiem asociācijas biedriem dalībai tajā būs jārezultējas acīmredzamos ieguvumos. Ilgs darbs priekšā, bet mēs uzskatām, ka, savlaicīgi definējot pareizās vērtības un vīziju, mērķu sasniegšana būs likumsakarīgs darbības rezultāts.
  • Informēt esošos un topošos putnkopjus par nozares aktivitātēm – semināriem, izstādēm, konferencēm u.c. Latvijā un ārpus tās, organizēt šāda veida aktivitātes, kā arī rīkot pieredzes apmaiņas braucienus uz ES mājputnu saimniecībām un starptautiskiem putnkopības pasākumiem.
  • Veicināt likumu un tiesību normu ievērošanu nozares dalībnieku vidū, informēt biedrus par izmaiņām nozari regulējošos normatīvajos aktos un, sadarbībā ar Valsts pārvaldes institūcijām, sniegt skaidrojumu biedriem par to ieviešanu praksē.
  • Nodrošināt nozares interešu aizstāvību LR likumdošanas un izpildvaras institūcijās
  • Veicināt mājputnu ieviešanu piemājas saimniecībās, veicināt šķirņu izkopšanu, saglabāšanu un šķirņu tīrības nodrošināšanas vadlīniju ievērošanu.
  • Nodrošināt tiltu starp putnkopjiem un gala patērētājiem; pirmajiem, sniedzot praktisku vai informatīvu atbalstu produkcijas realizēšanā, bet otrajiem – iespēju iegādāties zināmas un pārbaudītas izcelsmes putnkopības produktus.
  • Sniegt informatīvu un praktisku atbalstu biedriem ar mājputnu turēšanu saistītos jautājumos, kā piemēram, barošanu, labturību, veterināriju, putnkopības aprīkojumu u.c.
  • Informācijas un pieredzes apmaiņas nolūkā nodibināt un uzturēt attiecības ar citu valstu putnkopības nozares organizācijām.
  • Sekmēt uz ilgtspējību vērstu un atbildīgu nodarbinātību un uzņēmējdarbību putnkopībā.
  • Sadarbībā ar izglītības iestādēm, uzrunāt bērnus un jauniešus, piedāvājot izglītojoši izklaidējošas programmas ar mērķi radīt jaunajā paaudzē izpratni par dzīvības rašanās procesu un mācīt atbildīgu attieksmi pret dzīvību.