Reģistrēta mazā kautuve drīkstēs kaut mājputnus bez PVD klātbūtnes

Mājputnu kaušana

Valdība otrdien, 2020. gada 20. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus prasībās kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū.

Cilvēkiem saprotamā valodā: Ja saimniecībā ir reģistrēta kautuve dzīvnieku kaušanai mazā apjomā, pie katras kaušanas vairs nebūs vajadzīgs PVD inspektors. Pirms kaušanas novērtēšanu un pēc kaušanas veterināro ekspertīzi varēs veikt persona, kas ir apmācīta šādam darbam un reģistrēta PVD. Faktiski šīs izmaiņas dos iespēju apmācīties kautuves īpašniekam vai darbiniekam, kas būtiski samazinās administratīvās izmaksas un atvieglos darbu.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 “Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

2020. gada 20. oktobrī Noteikumi Nr. 640

Rīgā (prot. Nr. 62 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 “Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”

Izdoti saskaņā ar

Veterinārmedicīnas likuma

25. panta 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 “Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū” (Latvijas Vēstnesis, 2013, 121. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

2. Noteikumi attiecas uz mājas nagaiņu, saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku, nomedītu savvaļas medījamo dzīvnieku, kā arī mājputnu un zaķveidīgo dzīvnieku gaļas iegūšanu kautuvēs, kurās kauj gan vienas sugas, gan vairāku sugu dzīvniekus, ja nedēļā:

2.1. tikai no vienas sugas dzīvniekiem kauj ne vairāk kā:

2.1.1.  30 aitu;

2.1.2.  30 kazu;

2.1.3.  30 cūku;

2.1.4.  10 liellopu;

2.1.5.  10 saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku;

2.1.6.  10 zirgu;

2.1.7.  600 mājputnu;

2.1.8.  300 zaķveidīgo;

2.2. no dažādu sugu dzīvniekiem kauj ne vairāk kā:

2.2.1.  10 aitu;

2.2.2.  10 kazu;

2.2.3.  10 cūku;

2.2.4. trīs liellopus;

2.2.5. trīs saimniecībā audzētus medījamos dzīvniekus;

2.2.6. trīs zirgus;

2.2.7.  300 mājputnu;

2.2.8.  150 zaķveidīgo.

2. Papildināt noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12.1 Kautuvē drīkst apstrādāt un sadalīt nomedītos savvaļas medījamos dzīvniekus.”

3. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

“14.1 Ja pie kautuves ir izvietota mājputnu vai zaķveidīgo dzīvnieku saimniecība, pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi mājputniem un zaķveidīgajiem, informējot pilnvaroto veterinārārstu, var veikt Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājputnu un zaķveidīgo gaļas apriti nelielā apjomā apguvusi mācību kursu par pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi mājputniem un zaķveidīgajiem.”

Informācijas avots:

Zemkopības ministrijas un Ministru kabineta tīmekļa vietnes

I am message box. Click edit button to change this text.

lpa_admins