Trešās “Cāļu dienas” – līdz šim vērienīgākās!

2.jūnijā Lones tautas namā notika 3. “Cāļu dienas” ar plašu programmu. Šī  gada izglītojošā semināra tēma bija „Putnkopības attīstības veicināšana piemājas saimniecībās”. Seminārā piedalījās lektori, kas pārzina putnkopības nozari. Semināru atklāja Viesītes mūzikas skolas audzēkņi ar muzikālu priekšnesumu.

Pirmajā daļā uzstājās Zane Rostokina, Latvijas Putnkopības Asociācijas valdes priekšēdētāja, pastāstīja par nozares tendencēm un jaunumiem, kā arī prezentēja jaunizveidoto biedrību, kurā aicināja iesaistīties visus aktīvos un darboties gribošos putnkopības pārstāvjus.

Nākošais lektors bija Andis Šteinbergs, lopbarības ražošanas pārstāvis no AS „Dobeles Dzirnavnieks”, kas izsmeļoši izstāstīja par mājputnu barošanas īpatnībām un ražošanas procesu. Interaktīvajā stāstījumā aktīvi tika iesaistīta arī auditorija un aktīvākie tika atalgoti ar dāsnām dāvanām.

Dienas turpinājumā vetārste Ieva Vugule, kas ir specializējusies putnkopībā, sniedza lekciju par putnu slimībām un to ārstēšanu. Bija acīmredzams, cik aktuāla šī praktiskā informācija ir klātesošajiem putnkopjiem, tādēļ semināra otro daļu tika iesākta ar jautājumiem vetārstei.

Arvien lielāku popularitāti Latvijā, īpaši piemājas saimniecībās, gūst tīršķirnes putnu turēšana. Par dažādām putnu šķirnēm, to at stāstīja Līga Vasiļūna, šķirnes vistu audzētāja.

Izglītojošā semināra noslēgumā uzstājās putnkopības aprīkojuma tirgotāja www.inkubatori.lv pārstāvji, prezentējot vairākus cāļu sildīšanas veidus ar prakstisku demonstrējumu – modeļu lomā bija gan dzīvi cālīši, gan zoslēni un pat fazānu mazuļi.

Semināru noslēdza par tradicīju kļuvusī balvu izloze, ko rīko zemnieku saimniecība “Vilciņi”. Tā kā šogad ir jau trešais gads pēc kārtas, kad tiek rīkotas “Cāļu dienas”, tika sarūpētas arī 3 prakstiskas balvas. Arī semināra lektori tika pie skaistiem mākslas darbiem, ko no māla bija izveidojusi māksliniece Zanda Ragele.

Šogad Cāļu dienā tautas nama teritorijā norisinājās mājputnu izstāde un arī tirdziņš. Interesenti varēja iegādāties cāļus, jaunputnus un arī putnkopībai noderīgu aprīkojumu.

Liels paldies jāsaka arī vietējiem tirgotājiem, kuri ar savu produkciju kuplināja pasākumu.

Tautas nama teritorijā notika pasākumi arī bērniem bērni, jo jūnijs ir arī brīvdienu sākuma svētki bērniem, kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Inta Malceniece bija izveidojusi interesantu programmu bērniem visas dienas garumā.

Tradīcijās ir spēks! Ir liels prieks un gandarījums par izdevušos pasākumu, bet tas bija iespējams tikai,  paveicot lielu komandas darbu, par ko lielu pateicību esam parādā Viesītes novada pašvaldībai, Saukas pagasta pārvaldei un Lones tautas nama vadītājai. Protams, atbalsts ir arī vietējie uzņēmēji, kuri piedalījās pasākumā, semināra un pasākuma apmeklētājiem piedāvājot vietējos ražojumus. Bija prieks satikt semināra apmeklētājus no iepriekšejajiem gadiem, satikt putnkopjus, kuri veikuši tālu ceļu – no Balviem, Alūksnes, Daugavpils, Salacgrīvas, Kandavas, Jelgavas un citām vietām, kas rāda, ka esam uz pareizā ceļa un beidzot ir vieta, kur reizi gadā varam sapulcēt putnkopības interesentus un pārstāvjus, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi šajā nozarē, kā arī iepazīties un nodibināt jaunus kontaktus. Šobrīd putnkopības nozare strauji attīstās un ir nepieciešama šādas tikšanās reizes, lai varētu apspriest jaunākās aktualitātes un arī iegūt jaunas zināšanas.

Protams, priecājos, ka šis pasākums top par tradīciju un vēršas plašumā. Neraugoties uz to, ka nesen aizvadītas 3 cāļu dienas, prātā jau rosās domas par ceturtajām. Pēc aprunāšanās ar apmeklētājiem, top jau skaids, kādas būtu vēlamās nākamā gada tēmas, kā arī secināts, ka vairāk laika jāatvēl tieši sarunām neformālā gaisotnē – kafijas pauzē. Noteikti jau gada sākumā uzrunāsim, iedrošināsim un mudināsim kolēģus – putnkopjus piedalīties tirdziņā, lai spētu saplānot un izaudzēt putnus ko piedāvāt, jo, kā redzams, pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. No Latvijas Putnkopības Asociācijas skatupunkta, “Cāļu dienas” varētu kļūt par atskaites punktu gada laikā padarītajiem darbiem un kopsavilkums par to, kur bijām , ko redzējām, ko paveicām un kas plānots nākotnē.
Zane Rostokina, biedrības “Latvijas Putnkopības Asociācija” valdes priekšsēdētāja

Pasākums patika, arī tirdzniecība bija izdevusies un noteikti piedalīsimies arī nākošajā gadā.
Ilze Līce, SIA „Ārītes”, no Lones

Bija labs pasākums, organizētāji bija pacentušies, un putnkopju pulciņš bija paliels – katrs ar saviem rūpju jautājumiem. Jutāmies labi, atsaucīgi, sirsnīgi un interesanti ir tie putnumīļi un putnkopji! Un, jā, arī zinoši! Paldies!
Daina Linde, putnkope no Ozolniekiem

Saistošas šķita visas tēmas, īpaši vetārsta prezenācija, atgādinot par mūsu atbildību, rūpējoties par putnu veselību. Seminārā iepazinos ar vēl kādu putnkopības iesācēju. Plāni putnkopībā pagaidām ir mācīties darot un izaudzēt aptuveni 100 – 150 dējējvistas olu realizācijai un tad, atkarībā no panākumiem, attīstīties un vērsties plašumā!
Kristīne Luce, topošā putnkope no Staļģenes

Patika seminārs, bija lietas, ko novērtēju kā kaut ko jaunu, izzinošu, visvairāk ieinteresēja vetārsta stāstījums.
Sanita Broka, putnkope no Kurmenes (bija uz Loni atvedusi prāvu cāļu pulciņu)

Šo pasākumu apmeklēju ar lielu prieku, iedvesmoja turmākiem un jauniem darbiem, kas ļauj novērtēt pašu darbu. Prieks, ka pasākums ir izveidojies par tradīciju un nākotnē solās palikt vēl krāšņāks. Prieks, ka ir un būs vieta, kur putnmīļi vēlēsies atvest savus putnus padižoties un padalīties pieredzē. Organizatoriem izturību!
Gvido Čerbakovs, putnkopis no Madonas

lpa_admins