Mājputnu reģistrēšana – soli pa solim

LIKUMDOŠANA Mājputnu reģistrēšanu paredz gan Veterinārmedicīnas likums, gan Dzīvnieku aizsardzības likums. Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, šo dzīvnieku apzīmēšana un notikumu ziņošana veicama saskaņā ar MK noteikumiem Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība", (15.07.2014.) Ir saistoši arī Eiropas Savienības normatīvie akti. DER ZINĀT !!! Pat ja ir [...] Lasīt tālāk